Strona główna / Oferty pracy (konkursy)

Oferty pracy (konkursy)

Konkurs z dnia 19.01.2009 usunięty 29.10.2015

Konkurs: Adm.0181 - 4/09

Stanowisko: Stażysta - pracownik sekretariatu wydziału [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 05.03.2009, 15:30 [minął]
Organizator: Prezes Sądu Rejonowego w Rybniku

ZARZĄDZENIE nr Adm. 0181 – 4/09 z dnia 19 stycznia 2009 r.
Prezesa Sądu Rejonowego w Rybniku
w sprawie konkursu na stanowisko stażysty – pracownika sekretariatu wydziału
w Sądzie Rejonowym w Rybniku

§ 1


Zarządzam ogłoszenie konkursu na stanowisko stażysty – pracownika sekretariatu wydziału w Sądzie Rejonowym w Rybniku, którego treść zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Powołuję komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko stażysty – pracownika sekretariatu wydziału w Sądzie Rejonowym w Rybniku w składzie:
1. SSR Andrzej Gozdawa – Grajewski
2. SSR Bernadetta Wieczorek
3. Urszula Langner
4. Anita Zynek
5. Aleksandra Poborska

§ 3


Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Prezes Sądu Rejonowego w Rybniku

Sędzia Sądu Rejonowego

Krzysztof Fojcik


Rybnik, dnia 19 stycznia 2009 r.

1. WYNIKI I ETAPU KONKURSU userfiles/Konkurs - protokol.doc

2. DODATKOWY PROTOKÓŁ Z I ETAPU KONKURSU:userfiles/Dodatkowy protokol.doc

3. WYNIKI II ETAPU KONKURSU userfiles/II etap konkursu.doc

4. DODATKOWY PROTOKÓŁ Z II ETAPU KONKURSU:userfiles/PROTOKOL(1).doc

5. WYNIKI III ETAPU KONKURSU:userfiles/Protokol z posiedzenia komisji konkursoweJ(2).doc

Opublikowano dnia: 19.01.2009 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Do góry