Wydziały Sądu

Wersja archiwalna zmieniona dnia 17.10.2019.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Biuro Obsługi Interesantów udziela wszelkich informacji na temat biegu postępowań sądowych pod numerem telefonu 32 43-93-107 lub 32 43-93-108

BOI jest czynne codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30, z przerwą od godziny 12:00 do godziny 12:15, znajduje się w pokoju nr 20 na parterze  budynku Sądu przy Placu Kopernika 2

I Wydział  Cywilny

Sekretariat Wydziału I Cywilnego:
Plac M. Kopernika 2 44-200 Rybnik
pokój: 224, II piętro
tel.:  ( faks ) +48 32 43-93-111

e-mail: w1@rybnik.sr.gov.pl

Przewodniczący Wydziału: SSR Piotr Gomola

Z-ca Przewodniczącego Wydziału: SSR Michał Wiekiera

Kierownik Sekretariatu Wydziału: Alicja Gzocha

Podział czynności sędziów i referendarzy I Wydziału Cywilnego

I Wydział Cywilny rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego

II Wydział  Cywilny

Sekretariat Wydziału II Cywilnego
Plac M.Kopernika 2 44 - 200 Rybnik:
pokój 243 II piętro
tel.   +48 32 43-93-151

faks + 48 32 43-93-156

e-mail: w2@rybnik.sr.gov.pl
 
Przewodniczący Wydziału: SSR Michalina Stabla

Z-ca Przewodniczącej Wydziału: SSR Agata Mikołajczyk

Kierownik Sekretariatu Wydziału: Anna Czyżycka

Podział czynności sędziów i referendarzy II Wydziału Cywilnego

II Wydział Cywilny rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego

III Wydział  Karny

Sekretariat Wydziału III Karnego:
Plac M. Kopernika 2 44-200 Rybnik
pokój: 144, I piętro

tel.   + 48 32 43-93-131
faks: +48 32 43-93-223

e-mail: w3@rybnik.sr.gov.pl

Przewodnicząca Wydziału: SSR Ewa Wardach

Z-ca Przewodniczącej Wydziału: SSR Agnieszka Bierza

Kierownik Sekretariatu Wydziału: Iwona Musiolik

Sekcja Wykonawcza przy Wydziale III Karnym

Sekretariat Sekcji Wykonawczej przy Wydziale III Karnym:
Plac M. Kopernika 2, 44-200 Rybnik
pokój: 138, I piętro
Tel. +48   32 43-93-138
faks: +48 32 43-93-114

Kierownik Sekcji Wykonawczej: SSR Sylwia Rehlis

Kierownik Sekretariatu: Elżbieta Koszowska

Podziały czynności sędziów i referendarzy III Wydziału Karnego

III Wydział Karny rozpoznaje sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe.

IV Wydział  Rodzinny i Nieletnich

Sekretariat Wydziału IV Rodzinnego i Nieletnich:

 

Plac M. Kopernika 2
44-200 Rybnik
pokój: 214, II piętro

tel.   + 48 32 43-93-141
faks: +48 32 43-93-148

e-mail: w4@rybnik.sr.gov.pl

 

Przewodnicząca Wydziału: SSR Grażyna Grzybczyk

Z-ca Przewodniczącej Wydziału: SSR Katarzyna Rybczyńska
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Elżbieta Zimończyk

Podziały czynności sędziów IV Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

 

V Wydział  Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Sekretariat Wydziału V Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:
ul. Piłsudskiego 33
44-200 Rybnik

tel.   + 48 32 78-40-517
faks: +48 32 78-40-561

e-mail: w5@rybnik.sr.gov.pl

Biuro Podawcze Wydziału V znajduje się w głównej siedzibie Sądu przy Pl. Kopernika 2.

Przewodnicząca Wydziału: SSR Sonia Lasota-Zawisza
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Krystyna Łaś

Podziały czynności sędziów V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rozpoznaje sprawy w zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Raciborzu, Rybniku i Żorach oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Jastrzębiu Zdroju, Raciborzu, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Żorach

VI Wydział  Gospodarczy

Wydział VI Gospodarczy Sądu Rejonowego  mieści się  w Rybniku przy ulicy Piłsudskiego 33 ( od dnia 23 marca 2011 r. ). Biuro Podawcze Wydziału VI znajduje się w głównej siedzibie Sądu przy Pl. Kopernika 2.

Wydział rozpoznaje  sprawy z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Jastrzębiu Zdroju, Rybniku,Raciborzu, Wodzisławiu Śląskim i Żorach.

Sekretariat Wydziału VI Gospodarczego:
ul. Piłsudskiego 33
44-200 Rybnik

tel.    + 48 32 78-40-560
faks: +48 32  78-40-561

e-mail: w6@rybnik.sr.gov.pl

Przewodniczący Wydziału: SSR Andrzej Makówka
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Krystyna Ryszka

Podziały czynności sędziów i referendarzy VI Wydziału Gospodarczego

VI Wydział Gospodarczy rozpoznaje sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Jastrzębiu Zdroju, Raciborzu, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Żorach 

 

Sprawy dotyczące  rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz  rejestru dłużników niewypłacalnych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach (SR Zabrze, SR Ruda Śląska, SR Tarnowskie Góry, SR Racibórz, SR Rybnik, SR Żory, SR Jastrzębie-Zdrój, SR Wodzisław Śląski) rozpoznaje  Sąd Rejonowy w Gliwicach,  X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego .

 

Sprawy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego oraz w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach (SR Zabrze, SR Ruda Śląska, SR Tarnowskie Góry, SR Racibórz, SR Rybnik, SR Żory, SR Jastrzębie-Zdrój, SR Wodzisław Śląski) rozpoznaje Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy.

 

 

VII Wydział  Ksiąg Wieczystych

Sekretariat Wydziału VII Ksiąg Wieczystych:
ul.Piłsudskiego 33
44-200 Rybnik
pokój: 30
tel.: +48 32 78-40-500 lub 508
faks: +48 32 78-40-524

e-mail: wkw7@rybnik.sr.gov.pl

Biuro Podawcze Wydziału Ksiąg Wieczystych pokój nr 40, tel. + 48 32 78-40-508,

Ekspozytura Centralnej Informacji - wydawanie odpisów, tel. + 48 32 78-40-500,

Przeglądanie akt i ksiąg wieczystych, tel. + 48 32 78-40-500, + 48 32 7840508

Przewodnicząca Wydziału: Starszy Referendarz sądowy Ewa Cnota-Kuźbińska
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Agnieszka Tokarek

Podziały czynności referendarzy VII Wydziału Ksiąg Wieczystych

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Anita Zynek
Dokument z dnia: 18.11.2008
Dokument oglądany razy: 309 503
Opublikował: Paweł Biegisz
Publikacja dnia: 17.10.2019
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry