Ogłoszenie o konkursie

Konkurs: O.Kdr.110-11/21

STAŻYSTA - UMOWA NA CZAS ZASTĘPSTWA

Termin przyjmowania zgłoszeń: 03.09.2021, 15:30
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.09.2021, 15:00
Organizator: Dyrektor Sądu Rejonowego w Rybniku

1. Ogłoszenie

2. Oświadczenia

3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

4. Kwestinariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie

5. Zarządzenie w sprawie wydłużenia terminu składania ofert

6. Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu

7. Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu

8. Wyniki konkursu

Opublikowano dnia: 12.08.2021
Wydruk z dnia: 16.10.2021 // www.rybnik.sr.gov.pl