Konkurs: O.Kdr.100 - 10/19

REFERENDARZ SĄDOWY

Termin przyjmowania zgłoszeń: 08.08.2019, 15:30
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.08.2019, 15:00
Organizator: Prezes Sądu Rejonowego w Rybniku

1. Zarządzenie

2. Ogłoszenie

3. Oświadczenia

4. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych + klauzula informacyjna

5. Kwestionariusz osobowy

6. Lista osób zakwalifikowanych do konkursu.

7. Wyniki konkursu

Opublikowano dnia: 23.07.2019
wydruk z dnia: 27.02.2020 // www.rybnik.sr.gov.pl