Konkurs: O.Kdr. 110-16/18 - Konkurs na stanowisko referendarza sądowego

Referendarz sądowy

Termin przyjmowania zgłoszeń: 14.11.2018, 15:30
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 07.12.2018, 15:30
Organizator: Prezes Sądu Rejonowego w Rybniku

1. Zarządzenie

2. Ogłoszenie

3. Oświadczenia

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych + klauzula informacyjna

5. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

6. Lista osób zakwalifikowanych do konkursu na stanowisko referendarza

7. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko referendarza sądowego

Opublikowano dnia: 19.10.2018
wydruk z dnia: 14.12.2019 // www.rybnik.sr.gov.pl