Konkurs: O.Kdr.110-9/18

ASYSTENT SĘDZIEGO

Termin przyjmowania zgłoszeń: 01.08.2018, 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.09.2018, 15:00
Organizator: Prezes Sądu Rejonowego w Rybniku

1. Zarządzenie

2. Ogłoszenie

3. Oświadczenia

4. Oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych + klauzula informacyjna

5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

6. Aneks nr 1 do zarządzenia

7. Kandydaci zakwalifikowani do II etapu konkursu

8. Kandydaci zakwalifikowania do III etapu konkursu

9. Wyznaczenie terminu III etapu konkursu

10. Wyniki konkursu na stanowisko asystenta sędziego

Opublikowano dnia: 26.06.2018
wydruk z dnia: 14.12.2019 // www.rybnik.sr.gov.pl