Licytacja komornicza

Sygnatura akt: GKM 85/20

opublikowany: 20.07.2021, 12:48
termin zakończenia publikacji: 06.08.2021, 15:30


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku
Adam Jakubczyk
Kancelaria Komornicza nr III w Rybniku 44-200 Rybnik, ul. Miejska 11/3
tel.: 327559074, fax: 327559074, email: rybnik.jakubczyk@komornikid.pl, NIP: 6252198022
konto: ING Bank Śląski SA O. w Rybniku 90 1050 1344 1000 0092 2279 5727
Sygn. akt GKm 85/20
Rybnik, dnia 12.07.2021
w odpowiedzi podać: sygn. akt GKm 85/20
*4021071200213*

 

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Adam Jakubczyk zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:
F.H.U. Fel-Tank Felicjan Kawik Sp. z o.o.
44-240 Żory, ul. Boczna 6
przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości położonej w Szczejkowicach przy ul. Gliwickiej 135
będącej własnością dłużnika:
Bywalec Adam
44-246 Szczejkowice, ul. Gliwicka 135
mającą założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Rybniku nr GL1Y/134158/2.
Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 06.08.2021 r. o godz. 15.30 - w miejscu położenia tej nieruchomości.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

 


Komornik Sądowy

Adam Jakubczyk

Opublikował: Adam Jakubczyk

Wydruk z dnia: 23.09.2021 // www.rybnik.sr.gov.pl