Wydziały Sądu

Wersja archiwalna zmieniona dnia 01.07.2017.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

 

I Wydział  Cywilny

Sekretariat Wydziału I Cywilnego:
Plac M. Kopernika 2 44-200 Rybnik
pokój: 224, II piętro
tel.:  ( faks ) +48 32 43-93-111

e-mail: w1@rybnik.sr.gov.pl

Przewodnicząca Wydziału: SSR Kamila Przeczek
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Alicja Gzocha

Podział czynności sędziów i referendarzy I Wydziału Cywilnego

I Wydział Cywilny rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) pozwanych, wnioskodawców, dłużników, spadkodawców lub osób, których dotyczy wniosek o udzielenie pomocy sądowej rozpoczynają się na litery od A do Ł

II Wydział  Cywilny

Sekretariat Wydziału II Cywilnego
Plac M.Kopernika 2 44 - 200 Rybnik:
pokój 243 II piętro
tel.   +48 32 43-93-151

faks + 48 32 43-93-156

e-mail: w2@rybnik.sr.gov.pl
 
Przewodniczący Wydziału: SSR Michał Kleeberg

Kierownik Sekretariatu Wydziału: Monika Pałka

Podział czynności sędziów i referendarzy II Wydziału Cywilnego

II Wydział Cywilny rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) pozwanych, wnioskodawców, dłużników, spadkodawców lub osób, których dotyczy wniosek o udzielenie pomocy sądowej rozpoczynają się na litery od M do Ż

III Wydział  Karny

Sekretariat Wydziału III Karnego:
Plac M. Kopernika 2 44-200 Rybnik
pokój: 144, I piętro

tel.   + 48 32 43-93-131
faks: +48 32 43-93-223

e-mail: w3@rybnik.sr.gov.pl

Przewodnicząca Wydziału: SSR Anna Bilecka-Pawlica

Z-ca Przewodniczącej Wydziału: SSR Ewa Wardach 

Kierownik Sekretariatu Wydziału: Iwona Musiolik

Sekcja Wykonawcza przy Wydziale III Karnym

Sekretariat Sekcji Wykonawczej przy Wydziale III Karnym:
Plac M. Kopernika 2, 44-200 Rybnik
pokój: 138, I piętro
Tel. +48   32 43-93-138
faks: +48 32 43-93-114

Kierownik Sekcji Wykonawczej: SSR Sylwia Rehlis

Kierownik Sekretariatu: Elżbieta Koszowska

Podziały czynności sędziów i referendarzy III Wydziału Karnego

III Wydział Karny rozpoznaje sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe.

IV Wydział  Rodzinny i Nieletnich

Sekretariat Wydziału IV Rodzinnego i Nieletnich:

 

Plac M. Kopernika 2
44-200 Rybnik
pokój: 214, II piętro

tel.   + 48 32 43-93-141
faks: +48 32 43-93-148

e-mail: w4@rybnik.sr.gov.pl

 

Przewodnicząca Wydziału: SSR Grażyna Grzybczyk

Z-ca Przewodniczącej Wydziału: SSR Katarzyna Rybczyńska
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Elżbieta Zimończyk

Podziały czynności sędziów IV Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

 

 

V Wydział  Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Sekretariat Wydziału V Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:
ul. Piłsudskiego 33
44-200 Rybnik

tel.   + 48 32 78-40-517
faks: +48 32 78-40-561

e-mail: w5@rybnik.sr.gov.pl

Biuro Podawcze Wydziału V znajduje się w głównej siedzibie Sądu przy Pl. Kopernika 2.

Przewodnicząca Wydziału: SSR Sonia Lasota-Zawisza
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Krystyna Łaś

Podziały czynności sędziów V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rozpoznaje sprawy w zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Raciborzu, Rybniku i Żorach oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Jastrzębiu Zdroju, Raciborzu, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Żorach

VI Wydział  Gospodarczy

Wydział VI Gospodarczy Sądu Rejonowego  mieści się  w Rybniku przy ulicy Piłsudskiego 33 ( od dnia 23 marca 2011 r. ). Biuro Podawcze Wydziału VI znajduje się w głównej siedzibie Sądu przy Pl. Kopernika 2.

Wydział rozpoznaje  sprawy z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Jastrzębiu Zdroju, Rybniku,Raciborzu, Wodzisławiu Śląskim i Żorach.

Sekretariat Wydziału VI Gospodarczego:
ul. Piłsudskiego 33
44-200 Rybnik

tel.    + 48 32 78-40-560
faks: +48 32  78-40-561

e-mail: w6@rybnik.sr.gov.pl

Przewodniczący Wydziału: SSR Andrzej Makówka
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Krystyna Ryszka

Podziały czynności sędziów i referendarzy VI Wydziału Gospodarczego

VI Wydział Gospodarczy rozpoznaje sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Jastrzębiu Zdroju, Raciborzu, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Żorach 

 

VII Wydział  Ksiąg Wieczystych

Sekretariat Wydziału VII Ksiąg Wieczystych:
ul.Piłsudskiego 33
44-200 Rybnik
pokój: 30
tel.: +48 32 78-40-500 lub 508
faks: +48 32 78-40-524

e-mail: wkw7@rybnik.sr.gov.pl

Biuro Podawcze Wydziału Ksiąg Wieczystych pokój nr 40, tel. + 48 32 78-40-508,

Ekspozytura Centralnej Informacji - wydawanie odpisów, tel. + 48 32 78-40-500,

Przeglądanie akt i ksiąg wieczystych, tel. + 48 32 78-40-500, + 48 32 7840508

Przewodnicząca Wydziału: Starszy Referendarz sądowy Ewa Cnota-Kuźbińska
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Urszula Langner

Podziały czynności referendarzy VII Wydziału Ksiąg Wieczystych

 

 

 

 

 

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Anita Zynek
Dokument z dnia: 18.11.2008
Dokument oglądany razy: 205 782
Opublikował: Anita Zynek
Publikacja dnia: 01.07.2017
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry