Rozmiar czcionki: A A A
Elektroniczna Skrzynka podawcza
Elektroniczne postępowanie upominawcze
Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych
Fundusz Norweski
Witamy!

Aktualności

Przyjmowanie stron w dniu 30 marca 2015 r.

27.03.2015, 11:44

Kasa Sądu

13.01.2015, 09:05

Kasa Sądu od dnia 13 stycznia 2015r. znajduje się w budynku Sądu przy Placu Kopernika 2 w Rybniku

Punkt Kontaktu z Mediatorami

06.11.2014, 14:30

Punkt Kontaktu z mediatorami w Sądzie Rejonowym w Rybniku

Witamy!

Witamy na stronie Sądu Rejonowego w Rybniku

Godziny urzędowania:
Poniedziałek od 730 do 1530 , dyżury do godz. 1800 ( Wydziały Sądu i Biuro Podawcze)
Wtorek od 730 do 1530
Środa od 730 do 1530
Czwartek od 730 do 1530
Piątek od 730 do 1530

Centrala telefoniczna:

tel.: +48 32 43-93-100

Biuro Podawcze jest czynne od 730 do 1500,

Biuro Podawcze Wydziału Ksiąg Wieczystych w Rybniku przy ul. Piłsudskiego 33, jest czynne od 800 do 1400, a w poniedziałki od 1200 do 1800, tel.: +48 32 78-40-508 ; e-mail: w7@rybnik.sr.gov.pl .

Kasa Sądu jest czynna  w Rybniku przy Placu Kopernika 2  w godzinach:

- poniedziałek i ostatni dzień roboczy każdego kwartału od 9:00 do 14:00

- wtorek - piątek od 8:00 do 14:00

Biuro Obsługi Interesantów - pokój nr 20 na parterze jest czynne od 730 do 1530,
przerwa w godzinach od 12.00 do 12.15

tel.: + 48 32 43-93-107

Strony przyjmowane są w:

Poniedziałek od 800 do 1800 ( Wydział VII Ksiąg Wieczystych od 12.00 do 18.00 )
Wtorek-Piątek od 800 do 1400

Podstawowe dane teleadresowe:

Adres: Plac M. Kopernika 2, 44-200 Rybnik
tel.: +48 32 43-93-100
Faks: +48 32 42-60-012

Wydziały mieszczące się poza główną siedzibą:

V Wydział  Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, VI Wydział Gospodarczy, VII Wydział Ksiąg Wieczystych. Dane teleadresowe tych Wydziałów znajdują się w Strukturze Organizacyjnej.


e-mail: biuro.podawcze@rybnik.sr.gov.pl

Właściwość miejscowa:

Obszar właściwości Sądu obejmuje miasto Rybnik oraz gminy: Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Świerklany.

Numer rachunków bankowych dla dokonywania wpłat:

 • Opłaty związane z obsługą Ksiąg Wieczystych, wpisy, grzywny, koszty sądowe:
  NBP o/Katowice 64 1010 1212 3062 4522 3100 0000

  W celu sprawnej obsługi stron uprasza się, aby przed wniesieniem pisma do sądu dołączyć do tego pisma dowód wpłaty dokonanej w kasie lub na rachunek bankowy dochodów budżetowych Sądu Rejonowego w Ryubniku lub zakupić znaki opłaty sądowej.
  Dowód wpłaty winien określać dokładnie:

  a) dla spraw toczących się w Sądzie

     - sygnaturę akt sprawy postępowania sądowego
     - dla wpłat do Wydziału Ksiąg Wieczystych dodatkowo numer księgi wieczystej
     - dla wpłat do Wydziału Gospodarczego nr KRS

  b) dla spraw nowych

      - nazwę Wydziału do którego sprawa jest kierowana, strony postępowania sądowego

  Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.

 • Zaliczki na koszty postępowania sądowego ( na biegłego, mediatora, kuratora i itp.)
  NBP o/Katowice 53 1010 1212 3062 4513 9120 0000
 • Wpłaty do depozytu, wadia, kaucje,  poręczenia,  zabezpieczenia
  Bank BGK w Warszawie o/Katowice 26 1130 1017 0021 1000 5190 0004

UWAGA! brak możliwości wpłat i wypłat w kasie sądu, wpłaty i wypłaty realizowane będą wyłącznie poprzez rachunek bankowy (dot. depozytów, wadiów, kaucji, poręczeń, zabezpieczeń).

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

NIP 642-23-33-394

REGON 000322169

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Krystian Tokarz
Dokument z dnia: 18.11.2008
Dokument oglądany razy: 518 106
Opublikował: Anita Zynek
Publikacja dnia: 12.01.2015
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl
Polityka prywatności | Mapa strony | e-Wokanda | Webmaster
RSS
Oparto o skrypt: SmodBIP » © 2005-2008 Twórcy.pl
Layout (c) 2008 by: Krzysztof Gawliczek