Aktualności

Sprawy o rozwód

Opublikowano: 27.03.2017, 14:07

Informujemy, że Sąd Rejonowy w Rybniku nie rozpoznaje spraw o rozwódProjekt Poprawa zdolności administracyjnych sądów

Opublikowano: 09.03.2017, 08:18

Sąd Rejonowy w Rybniku bierze udział w projekcie Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa SprawiedliwościDni wolne od pracy w 2017 roku

Opublikowano: 15.02.2017, 09:56

Zarządzenie w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 rokuMediacje w sprawach sądowych

Opublikowano: 19.02.2016, 12:12

 Informacje o mediacji dla stron postępowań sądowychKasa Sądu

Opublikowano: 13.01.2015, 09:05

Kasa Sądu od dnia 13 stycznia 2015r. znajduje się w budynku Sądu przy Placu Kopernika 2 w RybnikuBiuro Obsługi Interesantów

Opublikowano: 21.06.2012, 14:24

Biuro Obsługi Interesantów udziela wszelkich informacji na temat biegu postępowań sądowych pod numerem telefonu 32 43-93-107

Najbliższe terminy spraw

SygnaturaGodzina, data i miejsce rozprawy
III K 818/201608:20, 2017-04-27
Sala nr 31, Parter, Pl. Kopernika 2 Rybnik
II C 1414/201508:30, 2017-04-27
Sala nr , , Plac Kopernika 2 Rybnik
III K 797/201608:30, 2017-04-27
Sala nr 31, Parter, Pl. Kopernika 2 Rybnik
IX Kp 509/201608:30, 2017-04-27
Sala nr , , Plac Kopernika 2 Rybnik
I C 445/201508:40, 2017-04-27
Sala nr 120, I-sze piętro, Plac Kopernika 2 Rybnik


Witamy na stronie Sądu Rejonowego w Rybniku

Budynek Sądu w Rybniku

Zarządzenie w sprawie ustalenia godzin urzędowania oraz godzin przyjęć interesantów w Sądzie Rejonowym w Rybniku

 

Składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej (np. wniosek o wpis w księdze wieczystej, wniosek o założenie księgi wieczystej) możliwe jest wyłącznie w Biurze Podawczym Wydziału Ksiąg Wieczystych w Rybniku przy ul. Piłsudskiego 33.

 

 

Podstawowe dane teleadresowe:

Adres: Plac M. Kopernika 2, 44-200 Rybnik
tel.: +48 32 43-93-100
faks: +48 32 42-60-012

Wydziały mieszczące się poza główną siedzibą:

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, VI Wydział Gospodarczy, VII Wydział Ksiąg Wieczystych. Dane teleadresowe tych Wydziałów znajdują się w Strukturze Organizacyjnej.

e-mail: biuro.podawcze@rybnik.sr.gov.pl

 

Właściwość miejscowa:

Obszar właściwości Sądu obejmuje miasto Rybnik oraz gminy: Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Świerklany.

 

Numer rachunków bankowych dla dokonywania wpłat:

 • Opłaty związane z obsługą Ksiąg Wieczystych, wpisy, grzywny, koszty sądowe:
  NBP o/Katowice 64 1010 1212 3062 4522 3100 0000

  W celu sprawnej obsługi stron uprasza się, aby przed wniesieniem pisma do sądu dołączyć do tego pisma dowód wpłaty dokonanej w kasie lub na rachunek bankowy dochodów budżetowych Sądu Rejonowego w Rybniku lub zakupić znaki opłaty sądowej.
  Dowód wpłaty winien określać dokładnie:

  a) dla spraw toczących się w Sądzie

     - sygnaturę akt sprawy postępowania sądowego
     - dla wpłat do Wydziału Ksiąg Wieczystych dodatkowo numer księgi wieczystej
      - dla wpłat do Wydziału Gospodarczego nr KRS

  b) dla spraw nowych

      - nazwę Wydziału do którego sprawa jest kierowana, strony postępowania sądowego

  Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.
 • Zaliczki na koszty postępowania sądowego ( na biegłego, mediatora, kuratora, opłata za wpis do Rejestru Spadkowego i itp.)
  NBP o/Katowice: 04 1010 1212 3062 4513 9800 0000
 • Wpłaty do depozytu, wadia, kaucje, poręczenia, zabezpieczenia
  Bank BGK w Warszawie o/Katowice 26 1130 1017 0021 1000 5190 0004

UWAGA! Brak możliwości wpłat i wypłat w kasie sądu, wpłaty i wypłaty realizowane będą wyłącznie poprzez rachunek bankowy (dot. depozytów, wadiów, kaucji, poręczeń, zabezpieczeń).

 

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

 

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.NIP i Regon

NIP: 642-23-33-394.

REGON: 000322169.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Krystian Tokarz
Dokument z dnia: 18.11.2008
Dokument oglądany razy: 746 459
Opublikował: Anita Zynek
Publikacja dnia: 09.02.2017
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry